Sağlık

Türk Eczacıları Birliği: Sağlığın bütçedeki payı artırılmalı

ANKARA– Türk Eczacıları Birliği, bütçe görüşmeleri öncesinde Sağlık Bakanlığı’na bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılması yönünde çağrıda bulundu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, sağlığa ayrılan bütçenin artırılması için bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı dahil ilgili tüm kurumlara taleplerini yazılı olarak ilettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Hastalarımızın sağlık hizmetlerine erişimi Tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçları, ödemeleri gereken ek tedavi maliyetlerinin azaltılmasını, hastalıkların zamanında ve gerçek müdahalelerle tedavi edilmesi ve olası ek komplikasyonları önlemek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da sağlığa ayrılan payın arttırılması gerektiğine inanıyoruz. ve sağlık bütçesi dahilinde uygun oranlarda ilaç için bir pay tahsis edilmelidir. “Bu şekilde, uyuşturucu kıtlıklarını artırabilir ve hastalarımızın yeni nesil ilaçlara erişmesinin yolunu açabiliriz.” Dedi.

Üney, kamu otoritelerine gönderdikleri davet metninde güçlendirilmiş eczacı iş gücü modeli önerisi de sunduklarını belirterek, “Bu model hayata geçirilirse biz eczacılar hem koruyucu hem de sürdürülebilir sağlık hizmetlerine daha etkin katkı sağlamış olacağız.”

Türk Eczacıları Birliği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Beslenme Politikaları Komisyonuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Kuruluna, Türkiye Sağlık Bakanlığına, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığına, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu. İletilen metinde Türkiye’nin sağlık bütçesinin OECD ve Avrupa’ya göre oldukça yetersiz olduğu vurgulandı.

‘SAĞLIK BÜTÇESİ İÇERİSİNDE İLAÇ İÇİN UYGUN ORANLARDA PAY AYIRILMASI GEREKLİ’

Açıklamada, “Hastaların tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimlerinin sağlanması, hastaların ödeyeceği ek tedavi maliyetlerinin azaltılması amacıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da sağlığa ayrılan payın artırılması ve sağlık bütçesi içerisinde ilaçlara uygun pay ayrılması” ifadelerine yer verildi. ödemek zorunda olmak, hastalıkları zamanında ve doğru müdahalelerle tedavi etmek ve olası ek komplikasyonları önlemek.” Bunun gerekli olduğu söylendi.

Eczacı Sağlık İşgücünün ilaç üretimi ve geliştirme konusunda daha aktif konumlanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Hasta bakımının kalite ve güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının iyileştirilmesi, ilaca ve sağlığa erişimin garanti altına alınmasındaki rolleriyle güçlendirilmektedir. sağlık sistemlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak ve hizmet verdikleri toplumu güçlendirmektir.” Birliğimizin, Bölge Eczacı Odalarımızın ve ülkemizde farklı uygulama alanlarında hizmet veren 49 bini aşkın meslektaşımızın, bu alanlarda yapılacak her türlü çalışmanın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduklarını saygıyla sunarız. eczacı iş gücü modeli.” (DUVAR)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu